Allting i livet är i konstant rörelse

Livet i sin helhet är dynamiskt. Mitt mål är att med min kunskap och erfarenhet bidra till din utveckling mot ökad psykisk och fysisk rörlighet!

Psykisk rörlighet

Jag behandlar ångestproblem, depression, stress/utmattning, sömnbesvär, livskriser, trauma samt relationsproblem.

Läs mer
Fysisk rörlighet

Jag behandlar besvär i nacke, axlar, armar, bröstrygg, ländrygg, andning, mage, höfter, knä samt fötter. Detta gör jag enligt den beprövade tyska Liebscher & Bracht-behandlingsmetodiken.

Läs mer
Rörlighet inom organisationer

Även organisationer är under konstant förändring, vilket innebär att personalen regelbundet behöver anpassa sig till ny utveckling och både kunna och vilja hantera detta.

Läs mer

Mina värderingar

Professionalitet


Du får evidensbaserad behandling som bäst passar dina besvär. Jag utvärderar kontinuerligt behandlingens framgång med dig.

Ärlighet


Du får alltid veta hur jag tänker om dina svårigheter och varför. Det är ditt psyke och din kropp det handlar om. Du ska ha kontroll och kunna välja under hela processen.

Medinflytande


Oavsett behandling (psykisk eller fysisk) är målet att du får verktyg och erfarenhet för att kunna hantera dina problem självständigt. Behandlingen ska bara vara så lång som det verkligen behövs.

Christiane van Cappellen

Om mig

Christiane van Cappellen

Leg. psykolog

Jag är utbildad inom klinisk psykologi samt arbets- och organisationspsykologi. Under många år har jag arbetat internationellt med utveckling av personer och företag. Som klinisk psykolog har jag jobbat inom vuxenpsykiatrin, primärvården samt specialistvården (Stressmottagningen) för svår utmattning. Jag använder mig av KBT-tekniker i mina behandlingar, vilket innebär medveten närvaro, ACT och compassion therapy.